Социално-икономическа география на България (СИГБ)


bg map

Това е първият quiz, който ще ви представим. Темата е "Социално-икономическа география на България", а подготвените въпроси са 10. Имате на разположение 5 минути. Желаем ви успех!
Developed by ARI Soft.