География на населението и селищата 1


01.population.geography

Това е вторият quiz, който ще ви представим. Темата е "География на населението и селищата", а подготвените въпроси са 10. Имате на разположение 10 минути. Желаем ви успех!
Developed by ARI Soft.