Добре дошли на сайта на катедра "Социално-икономическа география" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Kandidatstvaj

 

 ТАКСИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ                                                  ПРОГРАМА НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ          КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ПРИЕМ         

 

     Историята на университетската география започва от създаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Началото е поставено благодарение на усилията на проф. Анастас Иширков, който чете първите лекции по география в катедрата по "География и обща етнография" от 1898 г. По-късно се създава Биолого-геолого-географски факултет, където продължава развитието си университетската география.

      Катедра "Социално-икономическа география" е създадена през 1948 г. като оттогава до днес изследва връзките между природата и обществото на глобално, регионално и локално равнище.

  През 1963 г. Геолого-географския факултет към СУ се отделя като самостоятелен, като през годините разширява научните си направления. Създават се нови катедри, като към настоящия момент те са 9 на брой.

   Направленията, в които днес работи катедра "Социално-икономическа география" са: Геодемография и миграционни процеси, Селища и урбанизационни процеси, Етно-политически конфликти, Социално-икономическа география на България, Теоретична география, География на промишлеността, Транспорт и икономически връзки, География на агробизнеса и руралните райони и др.

    Работата на екипа на катедрата е насочена към най-актуалните сериозни и важни за бъдещето на България и света проблеми. Членовете на катедрата работят по редица национални и международни проекти.     

 

Адрес:

бул. "Цар Освободител" 15, Северно крило, 2 ет., София

 

Kandidatstvaj

 

ТАКСИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ                                                  ПРОГРАМА НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ          КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ПРИЕМ         

      КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ПРИЕМ         


    


  

  Geograf.bg GGF 200x200