LOGO SIG2

 

Добре дошли на сайта на катедра "Социално-икономическа география" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  all  Историята на университетската география в България започва от създаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Началото е поставено благодарение на усилията на проф. Анастас Иширков, който чете първите лекции по география в катедрата по "География и обща етнография" от 1898 г.

По-късно се създава Биолого-геолого-географски факултет, където продължава развитието си университетската география.

Катедра "Социално-икономическа география" е създадена през 1948 г. като оттогава до днес изследва връзките между природата и обществото на глобално, регионално и локално равнище.

През 1963 г. Геолого-географският факултет към Софийския университет се отделя като самостоятелен, като през годините разширява своите научни направления.

Създават се нови катедри, като към настоящия момент те са 9 на брой.

Направленията, в които днес работи катедра "Социално-икономическа география" са: Геодемография и миграционни процеси, Селища и урбанизационни процеси, Етно-политически конфликти, Геоурбанистика, Социално-икономическа география на България, Теоретична география, География на промишлеността, География на транспорта, комуникациите и икономически връзки, География на агробизнеса и руралните райони, Медицинска география и др.

Работата на екипа на катедрата е насочена към най-актуалните сериозни и важни за бъдещето на България и света проблеми. Членовете на катедрата работят по редица национални и международни проекти.     

Катедрата администрира две магистърски програми (Регионално развитие и управление и Развитие и управление на селските райони), за които може да кандидатствате през месец септември.  

Адрес: бул. "Цар Освободител" 15, Северно крило, 2 ет., София

 

Kandidatstvaj

 

ТАКСИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ                                                  ПРОГРАМА НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

      КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ПРИЕМ         

   

  Geograf.bg GGF 200x200