07.D.Dimitrov Regional policy and regional developmentЗаглавие"Регионалното развитие и регионалната политика в България"

Описание:

Монографията е обобщаващо изследване на автора по проблемите на регионалното развитие и регионалната политика в България през последните три десетилетия. В книгата се прави анализ на процесите на депопулация в стрната и се очертават депресивните географски региони с най-тежките демографски характеристики, социално-икономически и инфраструктурни проблеми. Анализират се генезисът и факторите за тези проблеми. Прогнозира се динамиката на тези процеси и тенденции. 

Книгата е предназначена за широк кръг читатели: студенти, обучаващи се в специалностите подготвящи специалисти по регионално развитие и политика, експертите в тези проблемни области, както и за всички читатели с интереси по тези важни и значими за нашето общество проблеми.

Цена: 18.00 лв.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

тел. 02 9308 272, гр, София, бул. "Цар Освободител" 15, Северно крило, 2 ет., каб. 278

Година на излизане: 2017

06.Indutrial depressive regionsЗаглавие: "Индустриално депресивни райони"

Описание:

Монографията е сред малкото научни издания посветени на все по-актуалната тематика, свързана с анализа на неформалните териториални образувания, играещи съществена роля в организацията и развитието на националното пространство. То е мотивирано от обективните потребности на съвременната регионална наука, публично образование и институционална практика. Свързано е с качествените изменения в настоящото състояние на пространственото развитие и системата от дейности в процеса на неговото планиране и управление.

Изданието освен с своите научно-методически и практико-приложни приноси изпълнява и образователни функции като съдейства активно за запълване на съществения вакуум в учебната литература за подготовка на студентите по няколко професионални направления, специалности, магистърски програми и учебни дисциплини.

 

Цена: 15.00 лв.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

тел. 02 9308 363, гр, София, бул. "Цар Освободител" 15, Северно крило, 2 ет., каб. 266 Б

Година на излизане: 2017

05.Book Milkova RegionsЗаглавие: "Природно-обществени райони/региони – теоретични фокуси и географски идентичности в България"

Описание: Уводът на монографичния труд съсредоточава вниманието върху актуалността и значимостта на регионалната проблематика в обществената география. В него се представят някои резултати от проведени анкети със студенти от ГГФ на СУ и изводи от процеса на преподаване на дисциплината СИГБ – едни от мотивите на автора за интерпретация на понятията район, регион, на районирането като метод и цел на географското изследване и на природно-обществените региони в България като квинтесенция на регионалната география..

 Цена: 20.00 лв.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

04.Book Milkova Dokov Investment ModelsЗаглавие: "Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие"

Описание: Монографията „Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие“ поставя в изследователския фокус регионални акценти от теорията и практиката на процесите на икономическата конвергенция и движение на преки чуждестранни инвестиции в контекста на устойчивото развитие, очертава пространствената специфика на социално-икономическата развитие и миграцията на задгранични капитали в териториални системи от различен ранг – Европа, България, административни области, интерпретирана през призмата на регионалната, пространствено-времевата и системната парадигма.

 Цена: 17.00 лв.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Основните акценти в нея са:

  Geograf.bg