Състав на катедра "Социално-икономическа география":

 • Доц. д-р Георги Бърдаров
  ръководител на катедра
  Демография и миграционни процеси, Етно-политически конфликти, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа в България. АВТОБИОГРАФИЯ
  каб. 257-А, тел. 02 9308 402
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Проф. д-р Веселин Бояджиев
  Икономическа и социална география, Хуманитарна география, Историческа география, Електорална география, Рурализъм и рурални райони, География на агробизнеса, Регионален анализ на стопанството. АВТОБИОГРАФИЯ
  каб. 266-Б, тел. 02 9308 363
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Доц. д-р Нено Димов
  Социално-икономическа география на България, Теоретична география, Регионална политика, Регионално управление на България
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Доц. д-р Калинка Милкова
  Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география АВТОБИОГРАФИЯ. каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Доц. д-р Димитър Димитров Икономическа и социална география, Регионално развитие и политика, Теоретична география, Регионално развитие на транспортната инфраструктура. АВТОБИОГРАФИЯ каб. 265, тел. 02 9308 263 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Гл. ас. д-р Румен Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие, Териториална организация на стопанството, Административно-териториално устройство. АВТОБИОГРАФИЯ каб. 265, тел. 02 9308 262 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ас. д-р Калоян Цветков
  Геоурбанистика, Трансформации в градските пространства, Селища и урбанизационни процеси, Геодемография и миграционни процеси, Етно-политичеки конфликти, Теоретична география. АВТОБИОГРАФИЯ   Избрани публикации
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com

Редовни докторанти:

 

 • Докторант Десислава Стоянова
  Етно-политически конфликти в Югоизточна Европа, Малцинства и бежански процеси 
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com АВТОБИОГРАФИЯ
 • Докторант Кристина Стоянова
  Райониране на България, Социално-икономическа география АВТОБИОГРАФИЯ
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com
 • Докторант Теодора Малинова
  Социално-икономическа география, Политическа география, Етно-религиозни конфликти
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Задочни докторанти:

 

 • Докторант Стефка Тимарева
  Райониране на България, Социално-икономическа география
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ
 • Докторант Владимир Илчев
  Регионална сигурност, Земеделие, Хранителна сигурност, Социално-икономическа география
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ

 

  Geograf.bg