Състав на катедра "Социално-икономическа география":

 • Доц. д-р Пламен Патарчанов - ръководител катедра
  Социална и икономическа география, Регионално и локално развитие, География на промишлеността, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса. АВТОБИОГРАФИЯ
  каб. 266-Б, тел. 02 9308 363
  p_patarchanov@abv.bg 
 • Доц. д-р Георги Бърдаров
  ръководител на катедра
  Демография и миграционни процеси, Етно-политически конфликти, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа в България. АВТОБИОГРАФИЯ
  каб. 257-А, тел. 02 9308 402
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Доц. д-р Калинка Милкова
  Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география АВТОБИОГРАФИЯ. каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Гл. ас. д-р Румен Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие, Териториална организация на стопанството, Административно-териториално устройство. АВТОБИОГРАФИЯ каб. 265, тел. 02 9308 262 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Гл. ас. д-р Калоян Цветков
  Геоурбанистика, Трансформации в градските пространства, Селища и урбанизационни процеси, Геодемография и миграционни процеси, Етно-политичеки конфликти, Теоретична география. АВТОБИОГРАФИЯ   Избрани публикации
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com
 • ас. д-р Кристина Петрова-Христова
  География на населението и селищата, География на България, Развитие развитие и управление, Регионално и местно развитие и управление, Геоурбанистика, Териториална организация на икономиката
  каб. 257-А, тел. 02 9308 402
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ас. Кирил Николов
  Етно-политически конфликти, Малцинства и бежански процеси                                                                     каб. 278, тел. 02 9308 272                                                                                                                                         Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Проф. д-р Веселин Бояджиев (ПЕНСИОНИРАН)
  Икономическа и социална география, Хуманитарна география, Историческа география, Електорална география, Рурализъм и рурални райони, География на агробизнеса, Регионален анализ на стопанството. АВТОБИОГРАФИЯ
  каб. 266-Б, тел. 02 9308 363
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Доц. д-р Нено Димов (ПЕНСИОНИРАН)
  Социално-икономическа география на България, Теоретична география, Регионална политика, Регионално управление на България
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Редовни докторанти:

 

 • д-р Кристина Стоянова
  Райониране на България, Социално-икономическа география АВТОБИОГРАФИЯ
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com
 • д-р Теодора Малинова
  Социално-икономическа география, Политическа география, Етно-религиозни конфликти
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Докторант Кирил Николов
  Етно-политически конфликти, Малцинства и бежански процеси 
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 • Докторант Ивайло Иванов
  Културна география, Кулинарна география, Регионално развитие, Запазване на културните традиции в България  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ
 • Докторант Кристиян Колев
  Икономическа и социална география, Регионално развитие, География на транспорта в България  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ
 • Докторант Десислава Стоянова
  Етно-политически конфликти в Югоизточна Европа, Малцинства и бежански процеси 
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.com АВТОБИОГРАФИЯ

 

 Задочни и свободни докторанти:

 

 • Докторант Стефка Тимарева
  Райониране на България, Социално-икономическа география
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ
 • Докторант Владимир Илчев
  Регионална сигурност, Земеделие, Хранителна сигурност, Социално-икономическа география
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. АВТОБИОГРАФИЯ

 

  Geograf.bg GGF 200x200