LOGO SIG2

URR ConfВтора международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България"

С удоволствеие ви съощаваме, че през месец ноември 2016 г. ще се проведе втората международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България". Конференцията е организирана от катедра "Социално-икономическа география" при Геолого-географския факултет и с финансовото съдействие на възпитаника на ГГФ Вихрен Димитров. Организатори от страна на факултета са доц. д-р Георги Бърдаров и докторант Мария Манолова.