Сборник доклади от първата международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България"

URR Conf

 

С удоволствие Ви съобщаваме, че през месец март 2017 г. излезе от печат сборникът с доклади от първата международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България". Конференцията бе организирана от катедра "Социално-икономическа география" при Геолого-географския факултет и с финансовото съдействие на възпитаника на ГГФ Вихрен Димитров. Организатори от страна на факултета бяха доц. д-р Георги Бърдаров и докторант Мария Манолова.

  Geograf.bg