LOGO SIG2

IMG .11 VIДокторант Владимир Илчев

Тема на дисертацията: "Възможностите на България за участие при изработване на европейска стратегия за хранителна сигурност за периода 2014- 2020 година"

 

Научни интереси:

Регионална сигурност, Земеделие, ГМО, Хранителна сигурност, Социално-икономическа география, Програмиране, ИТ

 

Публикации:

Развитие на земеделието в Европа след ВСВ – Сборник География и приятели; изд. Парадигма, 2016г.


Влияние на хранителната сигурност върху качеството на живот на хората в Северозападна България - Сборник с доклади от Първата международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България", 2017г.

  Geograf.bg GGF 200x200