IMG .09 DSДокторант Десислава Стоянова

Тема на дисертацията: "Етнорелигиозни рискове и предизвикателства пред Югоизточна Европа"

Научни интереси: Етно-политически конфликти в Югоизточна Европа, Малцинства и бежански процеси

Публикации:

"Босненския конфликт през погледа на обикновените хора" - сп. Геополитика (качено само на сайта); съавтор с Христина Николова
 
"Актуално състояние и перспективи пред ромската интеграция в България" - сп. Геополитика бр. 4 /2014г. съавтор с Миглена Кислева 

 

  Geograf.bg