IMG .10 KTДокторант Калоян Цветков

Тема на дисертацията: "Трансформацията на градското пространство в социалистическия и постсоциалистически период на примера на София, Букурещ и Братислава"

Научни интереси:

Трансформация в градското пространство, Селища и урбанизационни процеси, Градски транспорт

Публикации:

„Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София“, доклад от втората научна и бизнес конференция „Устойчиво регионално развитие в България“, София, ноември 2016

„Съвременни проблеми и перспективи в развитието на градския транспорт в София“, сборник от статии в научна конференция Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Видин, септември 2016

„Структурни промени в териториалната организация на третичния сектор в България за периода 2001-2008 г.”, сборник от статии в научна конференция по повод Деня на Земята, СУ, Св. Климент Охридски, април 2011;

„Оптимизация на проекта за трети метродиаметър в София, с оглед на неговата максимална социално-икономическа ефективност”, сборник от статии в научна конференция по повод Деня на Земята, СУ, Св. Климент Охридски, април 2010;

„Рабишкото езеро – природно-антропогенна система”, сборник от статии в научна конференция по повод Деня на Земята, СУ, Св. Климент Охридски, април 2009

  Geograf.bg