LOGO SIG2

00.20180613 135817В периода от 11 до 22 юни се проведоха практиките на студентите първи курс от специалност География. В частта си по предметите "Териториална организация на икономиката", "Геодемография и миграционни процеси" и "Селища и урбанизационни процеси" студентите посетиха няколко фирми и институции, в които се запознаха отблизо с тяхното функциониране и организация. Младите географи посетиха ГД ГРАО на район "Средец" в София, община Божурище, село Лозен, направление "Архитектура и градоустройство", главния архитект Здравко Здравков, ОП "Софпроект - ОГП",  Централна ЖП гара София, София мел и др. По време на визитите и след тях се провеждаха дискусии, а след края на практиките на студентита им бяха зададени две практически задачи. Тяхната роля бе да обобщят най-важните изводи от проведените практики.    

Снимки от практиките може да видите в нашата Галерия.

 

  Geograf.bg GGF 200x200