tmПърва лекция на докторант Теодора Малинова пред студенти в ГГФ

На 22 април 2019 г. в зала 252 Б на Геолого-географския факултет докторант Теодора Малинова беше гост-лектор и представи пред студентите от първи курс, специалност География, част от своя дисертационен труд на тема "Етнокултурна идентичност на албанския етнос в границите на историческите албански земи". Докторант Малинова запозна студентите с формирането, развитието и съвременното състояние на българското малцинство в Албания. Систематизира информация от времето на илирите до освобождението на Албания от Османската империя. Студентите успяха да видят и чуят за 700-те хиляди бункера, направени от Енвер Ходжа, както и да дискутират въпроса защо Албания става първата атеистична републила в света. Част от научното изследване на докторант Малинова са и етническите българи

по източната граница на Албания, които са локализирани в областите Мала Преспа, Голо Бърдо и Гора. Конфесионалната структура на населението също бе обект на дискусия. А на въпроса "Защо избрахте именно Албания", Теодора Малинова отговори, че противно на всичките й очаквания, когато през 2011 година за първи път стъпва на албанска територия, тя просто започва да харесва страната без да има причина за това и така след 7 години, когато е трябвало да се спре на конкретна тема за своята дисертация, без да се замисля избира Албания.

  Geograf.bg