Сборник доклади от първата международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България"

URR Conf

 

С удоволствие Ви съобщаваме, че през месец март 2017 г. излезе от печат сборникът с доклади от първата международна научна и бизнес конференция "Устойчиво регионално развитие на България". Конференцията бе организирана от катедра "Социално-икономическа география" при Геолого-географския факултет и с финансовото съдействие на възпитаника на ГГФ Вихрен Димитров. Организатори от страна на факултета бяха доц. д-р Георги Бърдаров и докторант Мария Манолова.

Излязоха резултатите от проекта "Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия" между България и Гърция. 

Публикацията е изготвена по Договор за „Извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“ и отразява постигнатите основни резултати от изпълнение на проекта.

bat

Основен фокус на проекта е повишаване устойчивостта в опазването на прилепната фауна в трансграничната територия България – Гърция.

Основна цел на проекта е подобряване състоянието на прилепната фауна (Chrioptera) по поречието на река Места и в пещери от района на Източни Родопи (Момчилград – Комотини) чрез изпълнение на съвместни дейности за опазване на значими местообитания на видовете прилепи от страна на Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград и Университет „Аристотел“, Солун.

В проучваната територия бяха установени 27 вида прилепи, или почти 70 % от познатите досега видове за Южна България и Беломорската част на Гърция. Разкрит е характерният състав на съобществата от прилепи, обитаващи важни пещерни убежища, както на територията на България, така и на територията на Гърция.

С резултатите по-подробно може да се запознаете ТУК: 

Снимка: Иван Пандурски 

20180604 131653Хърватинът Горан Бенце изнесе лекция преди студенти от специалност География

На 4 юни 2018 г. на гости в СУ "Св. Климент Охридски" бе хърватския пътешественик Горан Бенце. Той бе в София по покана на катедра "Социално-икономическа география" и изнесе лекция пред студентите от специалност "География" от първи курс. Бенце е известен пацифист и противник на насилието и конфликтите. Той е част от движението "No hate speech movement" на Съвета на Европа и става известен в родината си след пътуване с мотор от родния му град Дарувар до Техеран, в което изминава повече от 10 000 км. По време на пътуването си той посещава редица размирни райони, проповядвайки мир и разбирателство между хората. След лекцията, студентите зададоха много въпроси, свързани с пътуването на Горан. Друг аспект на дискусията бе за речта на омразата на Балканския п-в. Хърватинът представи и своя проект "Cup of joy", който набира все повече популярност и последователи както в Хърватия, така и на международно ниво. Снимки от лекцията може да видите ТУК.  

 

  Geograf.bg